Select Page
VideoGames Power

VideoGames Power

Segapower i VideogamesPower.com (2000 – 2003) Creació i co-direcció del website Pàgina web de gran abast a Espanya on hi havia notícies i anàlisis de les següents consoles: PlayStation Dreamcast i N64. Competint amb pàgines com Meristation o...