Select Page

VideoGames Power

,
VideoGames Power

Segapower i VideogamesPower.com (2000 – 2003)

Creació i co-direcció del website

Pàgina web de gran abast a Espanya on hi havia notícies i anàlisis de les següents consoles: PlayStation Dreamcast i N64.

Competint amb pàgines com Meristation o Vandal