Select Page

Món Laboral

  • Gener 2014 – Actualitat – Social Media, Webmaster, AdSense (Candelsa)
  • Maig 2012 – Gener 2014 – Web Development (Freelance)
  • Abril 2011 – Maig 2012 – Web Developer Php i EzPublish (MicroBlau)
  • Abril 2010 – Abril 2011 – Software Test Engineer (QA) at Telefonica I+D (CapGemini)
  • Abril 2008 – Abril 2010 – Software Test Engineer (QA) at Hewlett-Packard (CapGemini)
  • Gener 2008 – Abril 2008 – Programador web at Identitat
  • Novembre 2005 – Agost 2007 – Programador Junior at Steria (Servicios de TI)
  • Maig 2005 – Novembre 2005 – Programador Junior at Soluziona (Servicios de TI)
  • Novembre 2003 – Setembre 2004 – Projecte final de carrera at Centre de Càlcul de Sabadell

1955